top of page
9d80818a6aa18e9c3aa8032a97e03346.jpeg

VIDEO

Hva er videoproduksjon?

Videoproduksjon er korte eller lengre filminnspillinger som forteller en historie eller budskap. Før produksjon av video utarbeides det et manus og planlegging av innspilling. En videoinnspilling består av roller/produkter som gjennom bilder og film skal skape et engasjerende innhold for den aktuelle målgruppen.

Hvorfor satse på videoproduksjon?

Bruk av video i markedsføring har blitt mer tilgjengelig og enklere å produsere. Som en konsekvens av dette velger stadig flere å satse på video i sin markedsstrategi, gjennom video kan avsenderen skape større engasjement. Bruk av effekter, lyd og musikk forsterker en følelse og kan i større grad enn bilder trigge en beslutning.   

Ta kontakt med meg i dag og la oss skape film sammen.

bottom of page